Bestuurslid

HBO werk- en denkniveau + bestuurlijke werkervaring

Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) is een stichting met een maatschappelijke doelstelling. Door het exploiteren van een zevental (sport)accommodaties en het stimuleren van sport en bewegen, streeft zij er naar om sport en (sport)talent ruimte te geven, sociale ontmoetingen mogelijk maken en de leefbaarheid op het eiland bevorderen.

De relatie tussen de gemeente en SRGO  bestaat uit een “huur-verhuur relatie” en een “prestatiesubsidie relatie”. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van de beleidskaders en de financiële kaders. SRGO is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De stichting wordt aangestuurd door de directeur. Op dit moment wordt de samenwerking tussen SRGO en de gemeente geëvalueerd, de uitkomst hiervan is nog niet bekend.

Vanwege het aftreden van de huidige bestuursleden zoekt de stichting nieuwe enthousiaste en bekwame bestuursleden die de stichting optimaal kunnen begeleiden en vertegenwoordigen zowel voor de korte termijn in de voortgang van het evaluatieproces als daarna.

Bestuurslid (voorzitter, penningmeester, algemeen bestuurslid)

 

Wie ben jij

Als bestuurslid heeft het uitvoeren van bestuurlijke taken voor jou geen geheimen meer. Je weet wat er in de samenleving (op Goeree-Overflakkee) speelt en neemt deze mee in de uitvoering van jouw rol als bestuurslid. Je hebt affiniteit met sport en bewegen en kennis van het functioneren van een stichting met de gemeente als opdrachtgever. Je onderschrijft de governance code en de doelstelling van de stichting. Afhankelijk van jouw werkervaring en interesse kun je de rol van voorzitter, penningmeester of algemeen bestuurslid uitvoeren.

Taken en verantwoordelijkheden

In de rol van bestuurslid ben je een klankbord voor de directeur. Je bent, door het stellen van kritische vragen, in staat de directeur een spiegel voor te houden. Je richt je hierbij op de vastgestelde hoofddoelen, missie en visie van SRGO alsmede het monitoren van de realisatie van de prestatieafspraken met de gemeente.

Algemene vereisten

Om in aanmerking te komen voor deze functie beschik je minimaal over een hbo werk- en denkniveau en heb je minimaal 5 (vijf) jaar (bestuurlijke) werkervaring in, één of meerdere van, de vakgebieden: Financiën, P&O, Juridisch, Sport, Vastgoed of Communicatie. Uiteraard beschik je over uitstekende communicatievaardigheden en bent bekend met het communiceren met verschillende belanghebbenden.

Wij geven jou bewegingsruimte

SRGO biedt jou een veelzijdige functie in een dynamische omgeving als bestuurslid. Onze cultuur gaat verder dan de individuele medewerkers. Dagelijks werken binnen SRGO  circa 70 professionals aan de realisatie van het geformuleerde beleid, doelstellingen en ambities. Hierdoor leveren zij een belangrijke bijdrage aan een eiland waar bewegen, sport en ontspanning hand in hand gaan. Het bestuur komt ongeveer 10 (tien) keer per jaar bij elkaar. Er zijn tevens bijeenkomsten en vaste terugkerende contactmomenten waaronder periodiek een bestuurlijk overleg met de gemeente. Als bestuurslid ontvang je een jaarlijkse vaste vergoeding.

Interesse

Je kunt voor meer informatie contact opnemen met: Bauke van der Goot (voorzitter SRGO). Telefoonnummer: 06-46147286 of stuur een e-mail naar: bauke@sr-go.nl.

Solliciteren kan door een e-mail met motivatie en CV te sturen naar: Cindy Leijdekker-de Hamer (HR SRGO), solliciteren@sr-go.nl.

Solliciteer direct!