Onderzoek naar zwembaden en mogelijke herprogrammering

1 juli 2019

De gemeente Goeree-Overflakkee start een onderzoek naar de toekomst van de zwembaden op Goeree-Overflakkee. Het Mulier Instituut, gespecialiseerd in sportonderzoek, voert vanaf 1 juli onderzoek uit naar de huidige capaciteiten van de drie zwembaden op het eiland, de behoeftes en het concurrerende aanbod. De gemeente wil inzicht in de huidige en toekomstige behoefte aan (overdekt) openbaar zwemwater op het eiland.

Vooruitlopend op dit onderzoek zit SRGO niet stil. SRGO overweegt om de programmering van de zwembaden aan te passen. De drie zwembaden, Zuiderdiep, de Gooye en de Staver, trekken jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers. In de aanloop naar renovatie of nieuwbouw van de zwemaccommodaties lopen we nu al tegen bepaalde zaken aan waarbij we niet alle klantgroepen tevreden kunnen stellen. De leeftijdsgroepen en de behoeftes zijn echt veranderd, terwijl het programma van de zwembaden min of meer gelijk is. Vandaag de dag is tijd schaars en er wordt veel meer om flexibiliteit gevraagd. Ouderen hebben juist meer tijd en sociaal isolement dreigt. Je moet in beweging blijven, in alle facetten, dus dat mag van SRGO als organisatie ook worden verwacht.

Om meer aan te sluiten bij de hedendaagse samenleving willen we de traditionele programmering van de zwembaden aanpakken. We werken aan een programmering waarbij de zwembaden anders gepositioneerd worden, of beter gezegd: waarbij de zwembaden zo gepositioneerd worden dat het meer recht doet aan de vraag en het type accommodatie.