Eerste maand van het jaar goed van start

30 januari 2019

Voor de diverse gemeenschapsruimtes op Goeree-Overflakkee was het een goede januarimaand. De overkoepelende organisatie, SRGO, is blij met het scala aan sportieve en recreatieve elementen dat de agenda rijk is.

De zeven accommodaties van SRGO hebben elk hun eigen sfeer en agenda. De agenda van Dorpstienden kende een zeer uiteenlopend karakter, van een nieuwjaarsborrel voor ruim 100 gasten tot een prachtig nieuwjaarsconcert van Fanfareorkest De Hoop. Daarnaast ging na de kerstvakantie de reguliere agenda weer van start, kickbokslessen, gymnastiek en diverse trainingen maken het multifunctionele gebouw goed bezet.

Ook de zwembaden hebben een leuke maand achter de rug. Op diverse locaties is er weer afgezwommen voor het zwem ABC. Er wordt altijd een feestje gemaakt van het afzwemmen, het is dan ook een moment waar de kinderen, ouders en docenten naar uitkijken. Daarnaast is het leuk om te merken dat onder andere bij het doelgroepzwemmen er een onderlinge verbondenheid is. Iedereen wenst elkaar fijn nieuw jaar en wenst elkaar sportieve wensen toe.

In onder andere de Grutterswei, het Haegse huus en in Oostdam werd het jaar ook zakelijk goed ingeluid. Er vonden diverse vergaderingen plaats, welke elk hun eigen karakter kennen. In alle panden is altijd ruimte om voor een kleine of juist grote groep, een vergadering te organiseren. Met hapjes en drankjes of enkel koffie en thee. Een ideale manier om even te kunnen overleggen.

De Staver was dit jaar gastvrouw voor de nieuwjaarsborrel van de gemeente Goeree-Overflakkee. Het Prieel bood ruimte aan ruim 275 gasten die onder het genot van een hapje en een drankje elkaar het beste voor 2019 wensten.

Al met al een prachtig begin van 2019. Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee en haar accommodaties kijkt uit naar de invulling van de komende maanden.