Over Grutterswei

De Grutterswei staat middenin Oude-Tonge. Dit is tevens ook altijd de functie van het multifunctionele gebouw geweest, namelijk midden in de samenleving staan. Van oudsher worden er evenementen en sporten georganiseerd, waarbij gedacht kan worden aan bruiloften, feesten, maar ook sportwedstrijden. Er wordt dan ook uitvoerig gebruik gemaakt van de Grutterswei door diverse (basis)scholen en verenigingen uit de directe omgeving.

Vanaf 2017 is het beheer van de Grutterswei naar de Stichting Sport & Recreatie Goeree Overflakkee (SRGO) gegaan. Deze verschuiving van leiding heeft gezorgd voor nieuwe impulsen op het gebied van te organiseren activiteiten en lokale betrokkenheid bij de Grutterswei als locatie voor diverse evenementen.

 

Bekijk alle mogelijkheden