Nieuw bestuur aan de bal bij SRGO

23 juni 2022

Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) vernieuwt haar bestuur met twee sportieve leden. Gerrit de Jong & Hannie Stuurman nemen de taken over van Bauke van der Goot & Erik Peeman. Andries Middelbos blijft deel uitmaken van het bestuur tot er geschikte opvolgers gevonden zijn. Bestuur en organisatie zien uit naar een vruchtbare samenwerking.

SRGO is met haar zeven accommodaties, waaronder drie zwembaden op Goeree-Overflakkee een dynamische stichting. In opdracht van de gemeente beheren, faciliteren en organiseren de medewerkers  allerhande activiteiten op de diverse locaties.

Gerrit de Jong neemt het voorzitterschap over van Bauke van der Goot. Deze maatschappelijk betrokken oud-wethouder en docent wiskunde wil graag helpen om de stichting kleur op haar wangen te geven. Maatschappelijk betrokken als hij is beschikt hij over een ruime bestuurlijke ervaring. Hij heeft als wethouder voor de gemeente Goeree-Overflakkee het sociaal domein en sport in zijn portefeuille gehad. Als voorzitter wil hij zijn kennis en ervaring benutten om de organisatie weer verder te laten groeien en optimaal te laten werken.

Hannie Stuurman neemt als bestuurslid de taken van over van Erik Peeman. Als echte sportliefhebber die al vele functies heeft gehad bij verschillende bestuurlijke organen vond ze het leuk om nu beide passies te kunnen combineren. Met haar achtergrond als jurist brengt ze nieuwe kennis en ervaring mee naar SRGO. Zo maakte Hannie deel uit van de Tweede Kamer, werkte bij de  vakbond en heeft diverse toezichthoudende rollen in combinatie met werving en selectie werkzaamheden. Met haar open en enthousiaste karakter neemt ze de taak op zich om de stichting optimaal te laten functioneren en verbeterslagen door te voeren.

Eind 2020 heeft een extern bureau, Tien, een evaluatierapport opgeleverd over de uitvoering van de prestatieafspraken van SRGO. De uitkomsten van dit onderzoek waren voor het bestuur aanleiding hun portefeuille ter beschikking te stellen. De gemeente bezon zich ondertussen op haar eigen opdrachtgeversrol. Hannie en Gerrit geven gezamenlijk aan: “We hopen op een constructieve wijze samen met de gemeente te bouwen aan de toekomst. “Wij gaan er voor de volle 100% voor.”