Verbinden

SRGO kent een actief beleid om vanuit haar taak verbinding te maken met lokaal organiserend vermogen. Wij zoeken verbinding met scholen (in het kader van sportonderwijs), verenigingen, bedrijven, stichtingen, dorpsraden en anderen als het gaat om werken naar een vitale samenleving op Goeree-Overflakkee. Centraal hierbij staat gezondheid, sociale ontmoetingen, breedtesport en topsport, innovaties in sport & recreatie, ontspanning en vrije tijdsbesteding.

We zijn gericht op dingen doen en werken graag aan uitbreiding van het sportprogramma, kwaliteitsverbeteringen, toegankelijkheid van de sport, variatie en verbinden dat graag aan ander organiserend vermogen om een gezamenlijk doel te bewerkstelligen. Het ultieme doel hierbij is een gezond en vitaal Goeree-Overflakkee. Zo hebben we al een verbinding gelegd met diverse sportverenigingen, dorpsraden, stichting ZIJN, Curamare, Paulina.nu, de Vogel verzekeringen, gemeente en diverse lokale bedrijven.

SRGO is een jonge en dynamische organisatie. Vanuit onze missie en visie zijn we gedreven om te voorzien in de behoefte van Goeree-Overflakkee. Je kunt op deze website nog meer informatie vinden over ons.

Wij zoeken verbinding met jou en nemen initiatief, maar we willen ook vooral Goeree-Overflakkee uitnodigen om dat met ons te doen.

Neem contact op