Privacyverklaring

Versie: 1.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 6 juli 2023.

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je persoonsgegevens en daarmee je privacy te beschermen. Op deze pagina lees je welke gegevens we verzamelen als je de website en/of diensten van Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee – hierna SRGO – gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken en hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Stichting SRGO respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Stichting SRGO handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

ARTIKEL 1.      WAT IS SRGO?

Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee, SRGO, is een stichting met kantoor aan de Olympiaweg 32, 3245 DL Sommelsdijk. SRGO exploiteert zeven accommodaties voor sport en recreatie op het eiland Goeree-Overflakkee. SRGO staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Delicate SRGO B.V. met KvK-nummer 67518958.

De zeven accommodaties die SRGO exploiteert zijn:

 • Recreatiecentrum De Staver;
 • Zalen- en sportcomplex Dorpstienden;
 • Zalencentrum en sporthal Grutterswei;
 • Verenigingsgebouw ’t Haegse Huus;
 • Zwembad Zuiderdiep;
 • Sportcomplex De Gooye;
 • Verenigingsgebouw Oostdam.

ARTIKEL 2.      WELKE GEGEVENS VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ?                       

Gebruik van onze diensten

Op de website van SRGO kun je bekijken welke diensten SRGO aanbiedt en een passende dienst afsluiten. Ook kun je telefonisch, per mail of via de post informatie opvragen over ons dienstenaanbod. Wanneer je besluit gebruik te maken van onze diensten vragen we jou om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken.

Je gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum (enkel voor zwemles).

Je bedrijfsgegevens (indien van toepassing):

 • Bedrijfsnaam;
 • Rechtsvorm;
 • KVK-nummer;
 • Factuuradres;
 • Postcode en plaats;
 • E-mailadres;
 • Contactpersoon.

Wanneer je e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via de contactformulieren op onze website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SRGO of die van een derde partij.

Een offerte aanvragen via de website

Het is mogelijk om via onze website een offerte aan te vragen, op basis van het actuele dienstenaanbod zoals getoond op de website. Wanneer je een offerte aanvraag verstuurd vragen wij je de volgende gegevens te verstrekken:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Solliciteren via de website of per e-mail

Op onze website worden onze actuele vacatures weergegeven. Het is mogelijk om via de website of per e-mail een sollicitatie te versturen op basis van de getoonde vacatures. Wanneer je een sollicitatie verstuurd vragen wij je de volgende gegevens te verstrekken:

 • Geslacht;
 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Nationaliteit;
 • Adres;
 • Straat, huisnummer en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Automatisch gegenereerde gegevens

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over je bezoek aan de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit:

 • Het type apparaat (desktop, mobiel, tablet) dat je gebruikt;
 • Je IP-adres (nummer van je apparaat dat het mogelijk maakt je apparaat te herkennen)
 • Het type browser;
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt;
 • De pagina’s die je op de website bezoekt en de items die je bekijkt;
 • Welke formulieren je invult.

ARTIKEL 3.      VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDEN WORDT DE VERZAMELDE INFORMATIE GEBRUIKT?

Doeleinden

Je informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt.

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent:

 • Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
 • Om gebruik van de diensten van SRGO aan je te factureren;

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SRGO:

 • Reageren op vragen en/of klachten die je hebt;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Je hebt toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op SRGO rust, zoals:

 • Het verstrekken van informatie over jou aan derden indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet-en/of regelgeving.

Gebruik voor derden

Als je persoonsgegevens verstrekt aan SRGO in verband met de diensten van SRGO dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit deze privacyverklaring blijkt.

SRGO kan jouw gegevens aan derden verstrekken voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van je gebruik van de diensten van SRGO en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP- of MAC-adres).

Zo kan SRGO derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) SRGO. De werknemers van SRGO zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Ten slotte kan SRGO je persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee je de omgeving van SRGO verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. SRGO heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door SRGO worden verwerkt. SRGO accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

ARTIKEL 4.      HOELANG BEWAART SRGO PERSOONSGEGEVENS?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 1 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens, m.u.v. verstuurde facturen welke gearchiveerd moeten worden ten laste van administratieve redenen. Tenzij SRGO verplicht is om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren, hanteert SRGO de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

ARTIKEL 5.      WAAR WORDEN JE PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?

Je gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SRGO of die van een derde partij. SRGO maakt gebruik van servers in Nederland.

ARTIKEL 6.      OP WELKE WIJZE WORDT JOUW PERSOONLIJKE INFORMATIE BESCHERMD?

SRGO heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe SRGO deze beveiliging inricht, kun je contact opnemen via info@sr-go.nl.

ARTIKEL 7.      COOKIES

Via deze website kan SRGO gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van je apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

ARTIKEL 8.      KENNISNEMING, VERBETERING EN OVERDRAAGBAARHEID VAN JE GEGEVENS

Indien je de gegevens wilt zien die bij SRGO over jou zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@sr-go.nl. SRGO zal binnen vier (4) weken reageren op je inzageverzoek.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt gezien naar aanleiding van je inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen via info@sr-go.nl. Je kunt verzoeken dat SRGO je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. SRGO zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek. Indien SRGO jouw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Je hebt tevens het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@sr-go.nl.

ARTIKEL 9.      KAN DEZE PRIVACYVERKLARING WORDEN GEWIJZIGD?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

ARTIKEL 10.    WAAR KUN JE TERECHT MET EEN KLACHT?

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens en kom je er met SRGO niet uit, dan kun jij gebruik maken van het beroep op de rechtsbescherming.

ARTIKEL 11.    VRAGEN EN FEEDBACK

SRGO controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via info@sr-go.nl.