Uitkomsten externe analyse zwembad de Staver bekend

31 juli 2019

OP 9 april werd er door het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven tot onderzoek in het zwembad van de Staver. De aanhoudende vragen over de lucht- en waterkwaliteit van het zwembad zouden door een externe partij onderzocht moeten worden.

Sportfondsen was de afgelopen maanden de uitvoerende partij voor onderzoek. Eerst werd de fysieke omgeving van het zwembad geanalyseerd. Hierbij gaat het om de werking van de machines en installaties en of dat voldoet aan de wet- en regelgeving. Daarna werd de bedrijfsvoering van onze stichting onderzocht en als laatste werd er grondig onderzoek gedaan naar de klimatologische omstandigheden in en om het zwembad.

Medio juli heeft het college kennis genomen van de resultaten. Op basis van de grondige analyse van Sportfondsen heeft het college het vertrouwen dat zwembad de Staver voorziet in een veilige omgeving, waar zonder zorgen gezwommen, gesport en gerecreëerd kan worden. De onderzoekspartij heeft aanbevelingen gedaan om de lucht- en waterkwaliteit verder te optimaliseren. De gemeente gaat met SRGO in gesprek om de voorgestelde verbeteringen door te voeren.

Gelukkig zijn er veel klanten tijdens deze periode trouw blijven zwemmen. Op basis van hun eigen ervaringen kenden zij geen twijfel. Toch heeft de negatieve publiciteit onnodig klanten gekost. Wij zijn zelf uit de discussie gebleven en de uitkomsten van het rapport zijn dus niet verrassend. Onze grootste taak blijft zoveel mogelijk mensen te kunnen en willen faciliteren om te zwemmen, sporten, recreëren met een gezellige beleving en desgewenst met een gezonde hap en drankje, de dienstverlening blijft ons grootste doel en met 600.000 bezoekers per jaar slagen we hier redelijk in.

Het hele artikel lees je hier: Gemeente Goeree-Overflakkee.