Baby-Peuter-Kleuterzwemmen

Baby-Peuter-Kleuterzwemmen word gegeven op dinsdag ochtend. Tijdens de lessen komen zowel groepsopdrachten als individuele opdrachten aan bod. Er wordt tijdens de lessen gebruik gemaakt van het recreatiebad (31 graden) en het wedstrijdbad (29 graden). De kosten bedragen € 5,75 per les.

Als uw kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt en het volledige traject heeft gevolgd is het toe aan de zwemlessen voor het A diploma. Omdat het Baby-Peuter-Kleuter traject gevolgd is, kan de wachtlijst en het voortraject overgeslagen worden. Hierdoor kan uw kind na de 4de verjaardag direct doorstromen naar het hoofdtraject.

De kinderen worden ingedeeld op leeftijd:
Groep 1 (0-1 jaar): 09:00-09:30 uur
Groep 2 (1-2 jaar): 09:30-10:00 uur
Groep 3 (2-3 jaar): 10:00-10:30 uur
Groep 4 (3-4 jaar): 10:30-11:00 uur

Dit alles gebeurt onder leiding van een speciaal opgeleide zwemonderwijzeres. Wanneer u interesse heeft in deze lessen of meer informatie nodig heeft m.b.t. de inhoud van de lessen kunt u contact opnemen.

Neem contact op