ABC-zwemles

Zwembad de Gooye is Licentiehouder Nationale Zwemdiploma’s. Dat betekent dat je zoon of dochter bij ons het enige échte Zwem-ABC kan behalen. De zwemlessen voldoen aan strenge eisen. Het Zwem-ABC is het paspoort voor een leven lang veilig zwemplezier!

Nationale Norm Zwemveiligheid

ABC-zwemles bestaat uit een drietal diploma’s: A is aanleren, B is beter worden en C is compleet. De zwemdiploma’s A en B zijn waardevolle tussenstapjes, maar wie het zwemdiploma C op zak heeft is een echte vriend van het water geworden. Die kan zich dan goed redden in de moderne zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water. Dat is precies waarom je kind pas voldoet aan de Nationale Norm Zwemveiligheid als het C-diploma is behaald.

Zwemlessen

In het begin wordt er veel aandacht gegeven aan het, zoals wij het noemen, ‘watervrij maken’. Dit is een belangrijke zoniet de belangrijkste periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Het gaat om lopen in het water, spetteren, te water gaan en eruit klimmen, draaien van borst naar rug en van rug naar borst en onder water oriënteren. Deze zaken zorgen er voor dat de kinderen ‘vriendje’ worden van het water. Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen speelt in het water. Ieder spel heeft een bedoeling. Pas als de kinderen zich prettig en veilig voelen in het water kan begonnen worden met het aanleren van de zwemslagen.

Haal het enige echte Zwem-ABC in zwembad de Gooye!

Diplomazwemmen

Het diplomazwemmen vindt plaats op de woensdagmiddag. Ouders, opa’s, oma’s broertjes en zusjes zijn uiteraard van harte welkom bij dit feestelijke gebeuren. De laatste jaren is het traditie geworden dat de ouders van de kinderen bij het onderdeel watertrappen meedoen. Er zijn zelfs ouders bij die dit gekleed doen.

Inschrijven

Dat kan vanaf het moment dat de kinderen de leeftijd hebben van 4 jaar. Helaas is er wel een kleine wachtlijst. De lengte van de wachtlijst hangt af welke lestijd u uiteindelijk kiest. Inschrijven kan aan de balie van het Sportcomplex. Het is ook mogelijk om de kinderen telefonisch of via degooye@sr-go.nl in te schrijven.

Neem contact op