ABC-zwemles

ABC-zwemles bestaat uit een drietal diploma’s: A is aanleren, B is beter worden en C is compleet. De zwemdiploma’s A en B zijn waardevolle tussenstapjes, maar wie het zwemdiploma C op zak heeft is een echte vriend van het water geworden. Die kan zich dan goed redden in de moderne zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water.

Zwemlessen
In het begin wordt er veel aandacht gegeven aan het, zoals wij het noemen, ‘watervrij maken’. Dit is een belangrijke zoniet de belangrijkste periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Het gaat om lopen in het water, spetteren, te water gaan en eruit klimmen, draaien van borst naar rug en van rug naar borst, onder water orienteren. Deze zaken zorgen er voor dat de kinderen ‘vriendje’ worden van het water. Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen speelt in het water. Ieder spel heeft een bedoeling. Pas als de kinderen zich prettig en veilig voelen in het water kan begonnen worden met het aanleren van de zwemslagen.

Diplomazwemmen
Het diplomazwemmen vindt plaats op de woensdagmiddag. Ouders, opa’s, oma’s broertjes en zusjes zijn uiteraard van harte welkom bij dit feestelijke gebeuren. De laatste jaren is het traditie geworden dat de ouders van de kinderen bij het onderdeel watertrappen meedoen. Er zijn zelfs ouders bij die dit gekleed doen.

Inschrijven
Dat kan vanaf het moment dat de kinderen de leeftijd hebben van 4 jaar. Helaas is er wel een kleine wachtlijst. De lengte van de wachtlijst hangt af welke lestijd u uiteindelijk kiest. Inschrijven kan aan de balie van het Sportcomplex. Ook bestaat de mogelijkheid telefonisch de kinderen in te schrijven.

Neem contact op